ТОВ «РАДІОСОФТ» 
61011, Україна, м. Харків, 
вул. Червоні ряди, 14, офіс  311

тел: +38 057 719 98 25,
тел: +38 050 309 55 51,
тел: +38 050 309 55 57.
e-mail: info@radiosoft.net.ua

Головна

     Провідний український виробник обладнання радіочастотного контролю - ТОВ "РАДІОСОФТ" пропонує Вашій увазі ряд мобільних і стаціонарних програмно-апаратних засобів, призначених для комплексного рішення наступних завдань:

 • виявлення радіовипромінювань у заданій смузі частот;
 • пеленгування джерел радіовипромінювань і відображення пеленгів на електронній карті місцевості;
 • визначення місця розташування джерел радіовипромінювань на місцевості в умовах міської забудови;
 • вимір параметрів виявлених радіовипромінювань (частота, ширина смуги частот, рівень сигналу, напруженість поля, девиация частоти, коефіцієнт амплітудної модуляції);
 • ведення облікової бази даних і баз радиообстановки;
 • виявлення незаконно діючих радіоелектронних засобів (РЕЗ) і визначення їхнього місця розташування;
 • територіальне та об'єктове планування електромагнітної сумісності РЕЗ, розрахунок і зняття зон покриття радіопередаючих засобів, розрахунок зон доступності засобів радіоконтроля.

     Аппаратна частина стаціонарних і мобільних станцій радиоконтроля, що постачаються нашим підприємством, базується на застосуванні сучасної процесорної техніки в сполученні із цифровою обробкою сигналів у масштабі часу близькому до реального.

     Спеціалізоване функціональне програмне забезпечення дає можливість автоматизувати процес обробки інформації, прискорити й полегшити ведення документообігу, забезпечує проведення радіочастотного контролю стаціонарним обладнанням у цілодобовому режимі без участі обслуговуючого персоналу та дозволяє створити автоматизовану систему радіочастотного моніторингу (АСРМ), масштаб якої може варіюватися від локального до загальнонаціонального.

     Розроблені підприємством засобу пеленгування та виявлення в НВЧ, УВЧ, СВЧ діапазонах можуть використовуватися стаціонарними і мобільними службами, зайнятими рішеннями завдань радіоконтроля, планування та розгортання систем  зв'язку (радіо, стільникових і ін.).

   Відпрацьовані нами рішення можуть застосовуватися для створення розрахунково-інформаційних систем, систем контролю за охоронюваними об'єктами, територіально рознесених систем управління, збору та обробки інформації.

    Всі розроблені засоби радиоконтроля мають сумісні протоколи обміну з можливістю використання ІP мереж, мережних радіомостів, аналогових і цифрових ліній зв'язку.

    Наше підприємство гарантує:

 • застосування аналізаторів спектра, радіоприймальних пристроїв, сканерів, антен та НВЧ елементів ведучих мирових виробників: Rohde & Schwarz, Anritsu, Advantest,  Keysight, Mini-Circuits, Pacternack, Signal Hound, Aaronia, PCTEL;
 • індивідуальний підхід при проектуванні окремого обладнання та  системи в цілому;
 • поставку, монтаж, гарантійне та післягарантійне обслуговування апаратно-програмних засобів;
 • метрологічну підтримку  продукции, що постачається;
 • навчання Ваших фахівців правилам експлуатації та обслуговування обладнання радіоконтроля нашого виробництва

   У цей час в Україні успішно функціонує автоматизована система радіочастотного моніторингу  Українського державного центра радіочастот, створена на базі програмно-апаратних комплексів виробництва ТОВ "РАДІОСОФТ". Наша робота з Державним підприємством "Український державний центр радіочастот" нараховує більше десятка років плідного співробітництва.

Перелік розв'язуваних комплексами завдань:

 • створення і ведення бази даних радіочастотних присвоєнь.
 • виконання робіт з інструментальної оцінки параметрів випромінювань РЕЗ зі складанням відповідних протоколів і спектрограм.
 • виявлення джерел радіовипромінювань і визначення місця розташування цих джерел на місцевості.
 • визначення рівня зайнятості каналів і смуг радіочастот.
 • обробка результатів вимірів параметрів радіовипромінювань і зайнятості спектра.
 • формування бази даних результатів технічного радіоконтроля.
 • підготовка звітних документів за результатами радіоконтроля згідно затверджених форм.